Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
ZUS - e-Składka - nowe zasady rozliczania składek
Od 1 stycznia 2018r. zmieniają się zasady przekazywania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Środki będą wysyłane zwykłym przelewem krajowym na jeden numer rachunku bankowego nadany indywidualnie każdemu płatnikowi łącznie na:

  • ubezpieczenie społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej.


Indywidualny numer rachunku bankowego


ZUS przekaże informację o indywidualnym numerze rachunku składkowego za pośrednictwem listu poleconego do końca grudnia 2017r. W przypadku nieotrzymania przedmiotowej korespondencji w powyższym terminie należy skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej lub odwiedzić placówkę ZUS.


Dotychczasowe rachunki wpłat


Obecnie składki opłaca się za pośrednictwem dedykowanego do tego celu formularza do ZUS udostępnionego w bankowości elektronicznej. Od 1 stycznia 2018r. formularz będzie niedostępny, a dotychczasowe rachunki do wpłat wskazane przez ZUS zostaną zamknięte.Więcej informacji pod adresem www.zus.pl/eskladka.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.