Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>

Zmiany Taryf - Konta osobiste i Konta oszczędnościowe


- Zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Klientów indywidualnych
- [Błąd odczytu]Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Klientów indywidualnych od 01.07.2016 r.

Zapisy nowych Taryf w części dotyczącej Konta będą obowiązywały Konta osobiste i oszczędnościowe dla osób fizycznych:
- dla Umów zawartych od dnia 1 lipca 2016 r. nowa Taryfa obowiązuje od dnia zawarcia Umowy,
- dla Umów zawartych do dnia 30 czerwca 2016 r. nowa Taryfa obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.

Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.