Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>

Zmiany Taryf prowizji i opłat dla Kont firmowych od 26.01.2017r.


Wielkopolski Bank Spółdzielczy informuje, iż od dnia 26 stycznia 2017 roku wprowadza zmiany w następujących regulacjach:

1. Na podstawie uchwały Zarządu Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego nr 14/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku zmianie ulega rozdział III "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Przedsiębiorców" zatytułowany "Obsługa Kont prowadzonych przez neoBANK".

2. Na podstawie uchwały Zarządu Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego nr 14/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku zmianie ulega rozdział III "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Firm" zatytułowany "Obsługa Kont prowadzonych przez neoBANK".

Powyższe zmiany zostały wprowadzone, w związku z uruchomieniem nowego produktu w postaci rachunku bankowego o nazwie neoKONTO Biznes Kredyt.Aktualnie obowiązujące Taryfy prowizji i opłat dla Kont firmowychTaryfa dla Firm

Taryfa dotyczy Umów Kont firmowych i rolniczych zawartych od dnia 3 czerwca 2015 r. oraz rachunków, których Umowy zostały zawarte przed dniem 3 czerwca 2015 r. aneksowanych ze zmianą obowiązującej Taryfy na Taryfę dla Firm.

- Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Firm od 26.01.2017r.


Taryfa dla Przedsiębiorców

Taryfa dotyczy Umów Kont firmowych i rolniczych zawartych do dnia 2 czerwca 2015 r. z wyłączeniem rachunków aneksowanych ze zmianą obowiązującej Taryfy na Taryfę dla Firm.

- Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Przedsiebiorców od 26.01.2017r.
- Taryfa - załącznik nr 2 od 26.01.2017r.
- Taryfa - załącznik nr 3 od 26.01.2017r.


Zapisy nowych Taryf w części dotyczącej Konta będą obowiązywały Konta firmowe od dnia 26 stycznia 2017r.

Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.