Blokowanie dostępu do instrumentów płatniczych
Bankowość elektroniczna neoBANK24
W jakiej sytuacji należy zablokować dostęp?
  • wystąpienia na rachunku nieznanych operacji,
  • otrzymania wiadomości SMS z kodem autoryzacyjnym pomimo nie dokonywania żadnych operacji,
  • utraty środków na rachunku,
  • podejrzenia posiadania danych do logowania do bankowości elektronicznej przez osoby trzecie
Jak zablokować dostęp?
W celu zablokowania dostępu do bankowości elektronicznej neoBANK24 należy:
1. Wejść na stronę logowania do serwisu - www.neobank24.pl,
2. Wybrać opcję "Zablokuj dostęp",
3. Wprowadzić numer login, który ma zostać zablokowany,
4. Wprowadzić ostatnio używane hasło do logowania,
5. Wybrać przycisk "Zablokuj",
6. Zweryfikować czy wyświetlony komunikat potwierdza zablokowanie dostępu do serwisu.
Zablokowanie dostępu jest bezpłatne. Po zablokowaniu dostępu należy poinformować o tym fakcie neoBANK za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych kanałów komunikacji:
  • wiadomości e-mail wysłanej na adres: online@neobank.pl,
  • formularza kontaktowego dostępnego na stronach neoBANKU: www.neobank.pl oraz online.neobank.pl,
  • Infolinii neoBANKU pod numerem +48 61 8 512 551 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00) - poza godzinami funkcjonowania Infolinii należy pozostawić wiadomość głosową.
lub udać się do najbliższej placówki neoBANKU w celu wydania nowego hasła do serwisu.
Karta płatnicza
W jakiej sytuacji należy zastrzec kartę?
  • utraty karty płatniczej,
  • otrzymania wiadomości SMS z kodem autoryzacyjnym (3D Secure) pomimo nie dokonywania żadnych operacji kartą,
  • podejrzenia posiadania danych karty przez osoby trzecie (w tym np. uzyskaniu informacji o wycieku danych z serwisów internetowych),
Jak zablokować dostęp?
W celu zastrzeżenia karty płatniczej należy skontaktować się telefonicznie z Centrum Komunikacji Santander Bank Polska S.A. na numer telefonu:
+48 61 8 565 278
Zastrzeżenia w formie telefonicznej można dokonać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Kartę płatniczą można również zastrzec w dowolnej placówce neoBANKU, w godzinach jej funkcjonowania.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.