Taryfy Prowizji i Opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej

Konta osobiste i Konta oszczędnościowe

- Taryfa Prowizji i Opłat dla Klientów IndywidualnychKonta firmowe i Konta Rolnicze

- Taryfa Prowizji i Opłat dla Firm i Rolników
Dotyczy Umów Kont firmowych i rolniczych zawartych od dnia 3 czerwca 2015 r. oraz rachunków, których Umowy zostały zawarte przed dniem 3 czerwca 2015 r. aneksowanych ze zmianą obowiązującej Taryfy na Taryfę dla Firm.

- Taryfa Prowizji i Opłat dla Przedsiębiorców i Rolników
Dotyczy Umów Kont firmowych i rolniczych zawartych do dnia 2 czerwca 2015 r. o ile po 2 czerwca 2015 r. nie został podpisany aneks ze zmianą obowiązującej Taryfy na Taryfę dla Firm.Portfele Depozytowe

- Taryfa Prowizji i Opłat dla Klientów Indywidualnych
Dotyczy umów Portfela Depozytowego zawartych od dnia 11.08.2018 r.

- Taryfa Prowizji i Opłat dla Portfela Depozytowego
Dotyczy umów Portfela Depozytowego zawartych do dnia 10.08.2018 r.

Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.