Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|

Szybki przelew

Usługa polecenie przelewu - "Szybki przelew" umożliwia niezwłoczne przekazanie środków na rachunek innego Banku krajowego z pominięciem sesji międzybankowych. Polecenie przelewu realizowane jest natychmiast po złożeniu dyspozycji. Polecenie przelewu - "Szybki przelew" umożliwia efektywniejsze zarządzanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku.

Dzięki natychmiastowej realizacji poleceń przelewów możemy dłużej trzymać środki np. na
wysokooprocentowanym koncie oszczędnościowym neoKONTO PROFIT odkładając opłacenie bieżących rachunków oraz innych zobowiązań do końca terminu zapłaty.
Jak to działa?
neoBANK prowadzi jeden rachunek VAT dla Twojej firmy, ale jeśli Twoja firma posiada więcej niż jeden rachunek bieżący, możesz otworzyć osobny rachunek VAT dla danego rachunku bieżącego. Rachunek VAT prowadzony jest w złotówkach i służy tylko do zapłaty za VAT za faktury wystawione w złotówkach między przedsiębiorcami działającymi w Polsce. Rachunek VAT w neoBANKU jest nieoprocentowany.
Obciążanie i uznawanie rachunku VAT odbywa się automatycznie. Wystarczy, że wykonasz przelew MPP. Na Twoim rachunku bieżącym zawsze będziesz widział dwa księgowania - jedno pomiędzy rachunkiem bieżącym a Rachunkiem VAT. Będą one odmienne w zależności od tego, czy otrzymujesz zapłatę za fakturę (wtedy neoBANK obciąży rachunek bieżący kwotą VAT i uzna tą kwotą Rachunek VAT),czy płacisz za fakturę swojemu kontrahentowi (wtedy neoBANK obciąży kwotą VAT Twój Rachunek VAT i uzna tą kwotą rachunek bieżący). Drugie księgowanie to księgowanie kwoty brutto faktury (uznanie lub obciążenie, w zależności od tego czy płacisz czy otrzymujesz zapłatę). To samo dotyczy przelewu VAT do Urzędu Skarbowego.
A co jeśli na rachunku VAT nie masz środków lub nie wystarczają one na pokrycie całego VAT? Po pierwsze - jeśli Twoja firma posiada jeszcze inny rachunek VAT w neoBANKU - możesz przed zapłatą za fakturę przelać odpowiednie kwoty z jednego rachunku VAT na drugi. Jeśli nie masz drugiego rachunku VAT (lub też nie chcesz lub nie możesz wykonać przelewu między rachunkami VAT z innego powodu) neoBANK uzupełni brakującą część wskazanej kwoty VAT z Twojego rachunku bieżącego.
Więcej informacji o Mechanizmie Podzielonej Płatności znajdziesz w regulaminie oraz na stronie:
Ministerstwo Finansów - Mechanizm Podzielonej Płatności

Express Elixir


Express Elixir
- pierwszy w Polsce, i drugi w Europie, system rozliczeń płatności natychmiastowych. Umożliwia realizację poleceń przelewów międzybankowych w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24h/dobę i 365 dni w roku.

Podstawowe parametry usługi

> możliwość złożenia dyspozycji 24godz/dobę przez 7 dni w tygodniu (realizacja uzależniona od dostępności banku odbiorcy)
> maksymalna kwota polecenia przelewu: 100.000,00 zł
> niski koszt polecenia przelewu - 1,00 zł dla Klientów posiadających konto osobiste lub firmowe
> usługa dostępna dla Klientów indywidualnych oraz Przedsiębiorców
> możliwość realizacji polecenia przelewu do większości Banków w Polsce
> usługa dostępna wyłącznie z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
> polecenie przelewu realizowane niezależnie od sesji międzybankowych

Operator

KIR jest instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełni kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych. KIR jest odpowiedzialny za bezpieczny i prawidłowy ich przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze.

BlueCash


BlueCash
to skuteczne rozwiązanie służące do realizacji błyskawicznych przekazów pieniężnych między kontami w różnych bankach. W odróżnieniu od funkcjonujących na rynku rozwiązań BlueCash umożliwia przekazanie środków z banku do banku już w kilka minut.

Podstawowe parametry usługi

> możliwość złożenia dyspozycji 24godz/dobę przez 7 dni w tygodniu (realizacja uzależniona od dostępności banku odbiorcy)
> maksymalna kwota polecenia przelewu: 20.000,00 zł
> niski koszt polecenia przelewu - 1,00 zł dla Klientów posiadających konto osobiste lub firmowe
> usługa dostępna dla Klientów indywidualnych oraz Przedsiębiorców
> możliwość realizacji polecenia przelewu do większości Banków w Polsce
> usługa dostępna wyłącznie z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
> polecenie przelewu realizowane niezależnie od sesji międzybankowych

Operator

Blue Media S.A. funkcjonuje na rynku informatycznym od 1999 r. Spółka dostarcza systemy dla banków oraz instytucji finansowych. Koncentruje się na obsłudze platform transakcyjnych. Innowacyjność, atrakcyjny model biznesowy oraz technologiczne zaawansowanie oferowanych usług to atuty Blue Media na rynku nowoczesnych systemów transakcyjnych.
Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.