Polecenie przelewu - Szybki przelew

Usługa polecenie przelewu - "Szybki przelew" umożliwia niezwłoczne przekazanie środków na rachunek innego Banku krajowego z pominięciem sesji międzybankowych. Polecenie przelewu realizowane jest natychmiast po złożeniu dyspozycji. Polecenie przelewu - "Szybki przelew" umożliwia efektywniejsze zarządzanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku.

Dzięki natychmiastowej realizacji poleceń przelewów możemy dłużej trzymać środki np. na
wysokooprocentowanym koncie oszczędnościowym neoKONTO PROFIT odkładając opłacenie bieżących rachunków oraz innych zobowiązań do końca terminu zapłaty.
Polecenie przelewu - "Szybki przelew" może być realizowane za pośrednictwem systemów płatności:

Express Elixir


Express Elixir
- pierwszy w Polsce, i drugi w Europie, system rozliczeń płatności natychmiastowych. Umożliwia realizację poleceń przelewów międzybankowych w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24h/dobę i 365 dni w roku.

Podstawowe parametry usługi

> możliwość złożenia dyspozycji 24godz/dobę przez 7 dni w tygodniu (realizacja uzależniona od dostępności banku odbiorcy)
> maksymalna kwota polecenia przelewu: 100.000,00 zł
> niski koszt polecenia przelewu - 1,00 zł dla Klientów posiadających konto osobiste lub firmowe
> usługa dostępna dla Klientów indywidualnych oraz Przedsiębiorców
> możliwość realizacji polecenia przelewu do większości Banków w Polsce
> usługa dostępna wyłącznie z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
> polecenie przelewu realizowane niezależnie od sesji międzybankowych

Operator

KIR jest instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełni kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych. KIR jest odpowiedzialny za bezpieczny i prawidłowy ich przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze.

BlueCash


BlueCash
to skuteczne rozwiązanie służące do realizacji błyskawicznych przekazów pieniężnych między kontami w różnych bankach. W odróżnieniu od funkcjonujących na rynku rozwiązań BlueCash umożliwia przekazanie środków z banku do banku już w kilka minut.

Podstawowe parametry usługi

> możliwość złożenia dyspozycji 24godz/dobę przez 7 dni w tygodniu (realizacja uzależniona od dostępności banku odbiorcy)
> maksymalna kwota polecenia przelewu: 20.000,00 zł
> niski koszt polecenia przelewu - 1,00 zł dla Klientów posiadających konto osobiste lub firmowe
> usługa dostępna dla Klientów indywidualnych oraz Przedsiębiorców
> możliwość realizacji polecenia przelewu do większości Banków w Polsce
> usługa dostępna wyłącznie z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
> polecenie przelewu realizowane niezależnie od sesji międzybankowych

Operator

Autopay S.A. (dawniej Blue Media S.A.) funkcjonuje na rynku informatycznym od 1999 r. Spółka dostarcza systemy dla banków oraz instytucji finansowych. Koncentruje się na obsłudze platform transakcyjnych. Innowacyjność, atrakcyjny model biznesowy oraz technologiczne zaawansowanie oferowanych usług to atuty Blue Media na rynku nowoczesnych systemów transakcyjnych.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.