Szanowni Państwo,

Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu, dalej: „neoBANK”, informuje, iż
od dnia 18 sierpnia 2023 roku zaprzestaje oferowania otwierania nowych rachunków bankowych tj.:
- Konta osobistego „neoKONTO” oraz „Portfela Depozytowego”,
- Konta oszczędnościowe „neoKONTO PROFIT”,
- Konta rolniczego „neoKONTO AGRO”,
- Konta firmowego „neoKONTO BIZNES” oraz „neoKONTO e-BIZNES”,
zwanymi łącznie dalej: „Kontem”.


Powyższa zmiana związana jest z planowanym – celem dalszego rozwoju – połączeniem neoBANKU i Banku Nowego S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Małe Garbary 8, 61 – 756 Poznań (NIP: 701-09-64-507, REGON: 385287279, KRS: 0000823132), dalej: „Bank Nowy” poprzez przeniesienie przedsiębiorstwa bankowego neoBANKU do Banku Nowego, czego konsekwencją będzie zakończenie działalności bankowej prowadzonej przez neoBANK. Wskutek planowanego połączenia nastąpi m.in. przeniesienie do Banku Nowego produktów i usług, w tym Kont, które będą prowadzone na tych samych zasadach i warunkach jak w neoBANKU. Przeniesienie wymaga uzyskania pisemnej zgody obecnych klientów korzystających z produktów i usług neoBANKU, w tym podmiotów na rzecz których neoBANK prowadzi Konta.
W celu skorzystania z oferty depozytowej zapraszamy do Oddziału onLiNE Banku Nowego S.A.
neoBANK PRZEDSTAWIA
Lokaty oferowane przez Bank Nowy S.A.
Bank Nowy S.A.
Informacja przedstawiona w ramach prowadzonej współpracy z Bankiem Nowym S.A.
Baner przekierowuje do Oddziału onLiNE Banku Nowego S.A.



Bank Nowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań,
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000823132, REGON 385287279, NIP 7010964507, Kapitał zakładowy 94.000.000 zł, w całości wpłacony.
NOWYdepozyt
WYSOKI PROCENT
8,60%
1 miesiąc
do 10 tys. zł
NOWYdepozyt
3M GWARANTOWANY
6,60%
3 miesiące
do 400 tys. zł
AKTUALNOŚCI
NOWA
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.