Nowy Regulamin serwisów internetowych neoBANKU
neoBANK informuje, że od dnia 9 października 2016 r. w życie wchodzą zapisy nowego Regulaminu serwisów internetowych neoBANKU.

Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z serwisów internetowych udostępnionych przez neoBANK w sieci Internet pod domenami www.neobank.pl i www.neobank24.pl oraz pod subdomenami tych domen. neoBANK za pośrednictwem w/w serwisów udostępnia w szczególności:
  • informacje o produktach i usługach oferowanych przez neoBANK lub podmioty współpracujące z neoBANKIEM;
  • narzędzia, które umożliwiają dokonanie symulacji niewiążących warunków produktów lub usług oferowanych przez neoBANK lub podmioty współpracujące z neoBANKIEM;
  • narzędzia i usługi umożliwiające komunikację z neoBANKIEM lub podmiotami współpracującymi z neoBANKIEM za pośrednictwem sieci teleinformatycznej;
  • usługi, które umożliwiają obsługę produktów lub usług oferowanych przez neoBANK lub podmioty współpracujące z neoBANKIEM za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

Regulamin serwisów internetowych neoBANKU przewiduje ponadto możliwość utworzenia przez Użytkownika elektronicznego profilu, stanowiącego zbiór informacji, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz dane o jego aktywności w serwisach internetowych neoBANKU. Elektroniczny profil będzie umożliwiał zawieranie za pośrednictwem serwisów internetowych neoBANKU wiążących umów dotyczących wybranych produktów lub usług, bądź obsługę produktów lub usług oferowanych przez neoBANK lub podmioty współpracujące z neoBANKIEM.


Tekst jednolity Regulaminów:

- Regulamin serwisów internetowych neoBANKU od 09.10.2016 r.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.