Zmiany Regulaminów otwierania i prowadzenia Kont
Konta osobiste i Konta oszczędnościowe

Uprzejmie informujemy, że neoBANK z dniem 9 października 2016 r. wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta oszczędnościowego dla osób fizycznych.

Zmiany w Regulaminach mają przede wszystkim na celu dostosowanie zapisów Regulaminów do zmiany przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r., poz. 996 z późn. zm.). Ponadto do Regulaminów wprowadzono zapisy dotyczące funkcjonalności serwisów internetowych neoBANKU oraz zmiany o charakterze porządkowym i redakcyjnym.

Wykaz zmian:

- Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego
- Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta oszczędnościowego

Tekst jednolity Regulaminów:

- Regulamin otwierania i prowadzenia Konta osobistego od 09.10.2016r.
- Regulamin otwierania i prowadzenia Konta oszczędnościowego dla osób fizycznych od 09.10.2016r.

Zapisy nowych Regulaminów będą obowiązywały Konta osobiste i oszczędnościowe dla osób fizycznych:
- dla Umów zawartych od dnia 9 października 2016 r. - od dnia zawarcia Umowy,
- dla Umów zawartych do dnia 8 października 2016 r. - od dnia 9 grudnia 2016 r.

Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Konta firmowe i Konta Rolnicze

Uprzejmie informujemy, że neoBANK z dniem 9 października 2016 r. wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta firmowego oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta rolniczego.

Zmiany w Regulaminach mają przede wszystkim na celu dostosowanie zapisów Regulaminów do zmiany przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r., poz. 996 z późn. zm.). Ponadto do Regulaminów wprowadzono zapisy dotyczące funkcjonalności serwisów internetowych neoBANKU oraz zmiany o charakterze porządkowym i redakcyjnym.

Wykaz zmian:

- Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta firmowego
- Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta rolniczego

Tekst jednolity Regulaminów:

- Regulamin otwierania i prowadzenia Konta firmowego od 09.10.2016 r. (dla Umów zawartych od 03.06.2015 r.)
- Regulamin otwierania i prowadzenia Konta firmowego od 09.10.2016 r. (dla Umów zawartych do 02.06.2015 r.)
- Regulamin otwierania i prowadzenia Konta rolniczego od 09.10.2016 r. (dla Umów zawartych od 03.06.2015 r.)
- Regulamin otwierania i prowadzenia Konta rolniczego od 09.10.2016 r. (dla Umów zawartych do 02.06.2015 r.)


Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.