Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Zmiana Taryfy Prowizji i Opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej oraz Regulaminów otwierania i prowadzenia Kont
Konta osobiste, Konta oszczędnościowe, Karty z limitem kredytowym

neoBANK informuje, że od dnia 20 grudnia 2018 roku w życie wchodzą nowe postanowienia:
  • "Regulaminu otwierania i prowadzenia konta osobistego",
  • "Regulaminu otwierania i prowadzenia konta oszczędnościowego dla osób fizycznych",
  • "Regulaminu wydawania i używania Karty z limitem kredytowym dla osób fizycznych",
  • "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Klientów Indywidualnych",
  • , zwanych dalej Regulacjami.
Aktualizacja Regulacji ma na celu dostosowanie zapisów do wdrażanych aktów prawnych oraz do unowocześnienia i poszerzenia usług oferowanych przez Bank.

Zapisy nowych Regulacji będą obowiązywały
konta osobiste i oszczędnościowe dla osób fizycznych oraz karty z limitem kredytowym dla osób fizycznych:
  • dla Umów zawartych od dnia 20 grudnia 2018 r.- od dnia zawarcia Umowy,
  • dla Umów zawartych do dnia 19 grudnia 2018 r.- od dnia 20 lutego 2019 r.
Poniżej neoBANK udostępnia treść nowych Regulacji, jak również wykaz wprowadzonych zmian uwzględniający nowe brzmienie poszczególnych postanowień Regulaminu wraz z podstawą prawną zmiany określonego postanowienia oraz okolicznościami faktycznymi, które uzasadniały wprowadzenie zmian.

Regulaminy
Konta osobiste:
Konta oszczędnościowe:
Karty z limitem kredytowym dla osób fizycznych:

Taryfa Prowizji i Opłat


Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.