Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Zmiana Taryfy Prowizji i Opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej
Konta firmowe, Konta rolnicze

neoBANK informuje, że od dnia 20 grudnia 2018 roku w życie wchodzą nowe postanowienia:
  • "Regulaminu otwierania i prowadzenia konta firmowego",
  • "Regulaminu otwierania i prowadzenia konta firmowego T4",
  • "Regulaminu otwierania i prowadzenia konta rolniczego",
  • "Regulaminu otwierania i prowadzenia konta rolniczego T4",
  • "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Firm",
  • "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Przedsiębiorców"
  • , zwanych dalej Regulacjami.
Aktualizacja Regulacji ma na celu dostosowanie zapisów do wdrażanych aktów prawnych oraz do unowocześnienia i poszerzenia usług oferowanych przez Bank.

Zapisy nowych Regulacji będą obowiązywały
konta firmowe i rolnicze:
  • dla Umów zawartych od dnia 20 grudnia 2018 r.- od dnia zawarcia Umowy,
  • dla Umów zawartych do dnia 19 grudnia 2018 r.- 14 dni licząc od dnia 20 grudnia 2018 r.
Poniżej neoBANK udostępnia treść nowych Regulacji, jak również wykaz wprowadzonych zmian uwzględniający nowe brzmienie poszczególnych postanowień Regulaminu wraz z podstawą prawną zmiany określonego postanowienia oraz okolicznościami faktycznymi, które uzasadniały wprowadzenie zmian.

Regulaminy
Konta firmowe:
Konta rolnicze:

Taryfa Prowizji i Opłat


Zasady odmowy przyjęcia zmian i uprawnienia Posiadacza określa Regulamin.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.