Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|

Rachunki wirtualne

Rachunki wirtualne to usługa która znacznie upraszcza zarządzanie informacjami o realizowanych transakcjach dla dużych ilości płatników. Automatyzacja identyfikacji Twoich płatników, ich należności, terminów płatności i kwot pozwoli Ci uzyskać dodatkowe oszczędności finansowe. Usługa ta minimalizuje ryzyko związane z błędami polegającymi na identyfikowaniu należności.

Opłata za usługę ustalana jest indywidualnie.

Jak to działa?


> Dla każdego Twojego płatnika w prosty sposób tworzysz indywidualny numer rachunku bankowego.
> 12 ostatnich cyfr tego rachunku stanowi indywidualny identyfikator przypisany do Twojego konkretnego Klienta.
> W ten sposób stajesz się posiadaczem wielu numerów rachunków bankowych różniących się od siebie 12 ostatnimi cyframi, przyporządkowanymi różnym Klientom.
> Klient dokonuje wpłat na wyznaczony dla niego numer rachunku zawierający indywidualne ostatnie 12 cyfr.
> Następnie wszystkie wpłaty trafiają na Twój główny rachunek firmowy.
> Prosty panel do zarządzania w internetowym serwisie transakcyjnym pozwala Ci na łatwą identyfikację dokonywanych transakcji oraz kontrolę realizowanych płatności.

Dodatkowe informacje


> dowolność w tworzeniu identyfikatorów - firma sama decyduje jakie 12 cyfr ma opisywać danego płatnika, np. numer polisy, numer klienta, numer telefonu, numer PESEL, etc, dodatkowo, zmiana identyfikatora nie wymaga informowania o tym Banku,
> prosty dostęp przez Internet do historii transakcji danego płatnika, pozwalający na ograniczenie papierowej dokumentacji,
> skrócenie procesu księgowania wpływów od płatników pozwalające na oszczędność czasu,
> wygodny dostęp do pełnego elektronicznego zestawienia realizowanych transakcji,
> usługa może być uruchomiona w ramach rachunku firmowego neoKONTO BIZNES, neoKONTO e-BIZNES
,

Dokumenty do Pobrania

Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.