Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|

Rachunki wirtualne

Rachunki wirtualne to usługa która znacznie upraszcza zarządzanie infromacjami o realizowanych transakcjach dla dużych ilości płatników. Automatyzacja identyfikacji Twoich płatników, ich należności, terminów płatności i kwot pozwoli Ci na uzyskać dodatkowe oszczędnośći finansowe. Usługa ta minimalizuje ryzyko związane z błędami polegającymi na identyfikowaniu należności.

Opłata za usługę ustalana jest indywidualnie

Jak to działa?


> Dla każdego Twojego płatnika w prosty sposób tworzysz indywidualny numer rachunku bankowego.
> 12 ostatnich cyfr tego rachunku stanowi indywidualny identyfikator przypisany do twojego konkretnego klienta.
> W ten sposób stajesz się posiadaczem wielu numerów rachunków bankowych różniących się od siebie 12 ostatnimi cyframi, przyporządkowanymi różnym klientom.
> Klient dokonuje wpłat na wyznaczony dla niego numer rachunku zawierający indywidualne ostatnie 12 cyfr.
> Następnie wszystkie wpłaty trafiają na Twój główny rachunek firmowy.
> Prosty panel do zarządzania w internetowym serwisie transakcyjnym pozwala Ci na łatwą identyfikację dokonywanych transakcji oraz kontrolę realizowanych płatności.

Dodatkowe informacje


> dowolność w tworzeniu identyfikatorów - firma sama decyduje jakie 12 cyfr ma opisywać danego płatnika, np. numer polisy, numer klienta, numer telefonu, numer PESEL, etc, dodatkowo, zmiana identyfikatora nie wymaga informowania o tym Banku,
> prosty dostęp przez Internet do historii transakcji danego płatnika, pozwalający na ograniczenie papierowej dokumentacji
> skrócenie procesu księgowania wpływów od płatników pozwalające na oszczędność czasu
> wygodny dostęp do pełnego elektronicznego zestawienia realizowanych transakcji
> usługa może być uruchomiona w ramach rachunku firmowego neoKONTO BIZNES, neoKONTO e-BIZNES

Dokumenty do Pobrania

Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.
Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej