Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|

Rachunek VAT

Rachunek VAT to specjalny rachunek pomocniczy, służący do ewidencjonowania podatku VAT, związanego z wykonywanymi i otrzymywanymi przez Ciebie płatnościami za faktury w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności. Ze środków zgromadzonych na rachunku VAT możesz dokonywać zapłaty za VAT w ramach płaconych przez siebie faktur. Możesz również zapłacić VAT do Urzędu Skarbowego zgodnie z rozliczaną deklaracją. Na rachunek VAT możesz otrzymać także zwrot nadpłaconego podatku VAT. Żeby korzystać z rachunku VAT ani Ty, ani Twoi kontrahenci nie musicie znać numeru Rachunku VAT. Od 01 lipca 2018 r. każda firma działająca w Polsce musi posiadać rachunek VAT, a banki są zobowiązane zadbać o to, aby księgowania dokonywane były automatycznie.
Jak to działa?
neoBANK prowadzi jeden rachunek VAT dla Twojej firmy, ale jeśli Twoja firma posiada więcej niż jeden rachunek bieżący, możesz otworzyć osobny rachunek VAT dla danego rachunku bieżącego. Rachunek VAT prowadzony jest w złotówkach i służy tylko do zapłaty za VAT za faktury wystawione w złotówkach między przedsiębiorcami działającymi w Polsce. Rachunek VAT w neoBANKU jest nieoprocentowany.
Obciążanie i uznawanie rachunku VAT odbywa się automatycznie. Wystarczy, że wykonasz przelew MPP. Na Twoim rachunku bieżącym zawsze będziesz widział dwa księgowania - jedno pomiędzy rachunkiem bieżącym a Rachunkiem VAT. Będą one odmienne w zależności od tego, czy otrzymujesz zapłatę za fakturę (wtedy neoBANK obciąży rachunek bieżący kwotą VAT i uzna tą kwotą Rachunek VAT),czy płacisz za fakturę swojemu kontrahentowi (wtedy neoBANK obciąży kwotą VAT Twój Rachunek VAT i uzna tą kwotą rachunek bieżący). Drugie księgowanie to księgowanie kwoty brutto faktury (uznanie lub obciążenie, w zależności od tego czy płacisz czy otrzymujesz zapłatę). To samo dotyczy przelewu VAT do Urzędu Skarbowego.
A co jeśli na rachunku VAT nie masz środków lub nie wystarczają one na pokrycie całego VAT? Po pierwsze - jeśli Twoja firma posiada jeszcze inny rachunek VAT w neoBANKU - możesz przed zapłatą za fakturę przelać odpowiednie kwoty z jednego rachunku VAT na drugi. Jeśli nie masz drugiego rachunku VAT (lub też nie chcesz lub nie możesz wykonać przelewu między rachunkami VAT z innego powodu) neoBANK uzupełni brakującą część wskazanej kwoty VAT z Twojego rachunku bieżącego.
Więcej informacji o Mechanizmie Podzielonej Płatności znajdziesz w regulaminie oraz na stronie:
Ministerstwo Finansów - Mechanizm Podzielonej Płatności
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.