Usługi PIS, AIS, CAF

Dostęp dla dostawcy usług płatniczych do usług określonych w Dyrektywie PSD2

Informacja o usługach


neoBANK umożliwia dostęp do usług:
> PIS - inicjowanie płatności w rachunku płatniczym,
> AIS - dostęp do informacji o rachunku płatniczym,
> CAF - potwierdzenie dostępności środków pieniężnych.

dla podmiotów będących dostawcą usług płatniczych w oparciu o interfejs PolishAPI.

W celu nawiązania współpracy w zakresie dostępu do wyżej wynienionych usług prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.