Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Opłaty za przeliczenie waluty związane z transakcjami płatniczymi realizowanymi
w oparciu o kartę płatniczą
Visa Debit
Skorzystaj z poniższych informacji, które pomogą Tobie zrozumieć proces przewalutowań i pozwolą oszacować wysokość wydatków, gdy:
1. Wypłata gotówki lub płatność kartą
Poniżej przedstawiamy sposoby przeliczenia waluty, które mogą zostać zastosowane jeśli będąc za granicą wypłacasz gotówkę z bankomatu lub płacisz przy użyciu karty. Zaznaczamy, iż przy dokonywaniu transakcji płatniczej w oparciu o kartę, z którą związane będzie przeliczenie waluty, możesz zostać zapytany o wybór waluty, w jakiej dokonasz płatności. Następstwem wyboru waluty będzie zastosowanie jednego z poniższych sposobów przeliczenia waluty:
I. przeliczanie waluty przez neoBANK i Visa - płatność w walucie kraju, w którym transakcja została dokonana

W omawianym przypadku transakcje płatnicze dokonane przy użyciu kart realizowane są w walucie kraju, w którym zostały dokonane, czyli w walucie odbiorcy transakcji.

Transakcje w walucie kraju, w którym zostały dokonane są następnie przeliczane z tej waluty na walutę Twojej karty, według kursu organizacji płatniczej Visa obowiązującego w dniu rozliczenia transakcji przez organizację płatniczą Visa.

Walutą Twojej karty jest polski złoty (PLN).

W przypadku transakcji dokonywanych za granicą przy użyciu kart, tj. płatności kartą lub wypłat gotówki z bankomatu, w innej walucie niż Euro, zostaniesz obciążony opłatą pobieraną za przewalutowanie w wysokości 2,8 % wartości transakcji.

Ponadto od każdej transakcji polegającej na wypłacie gotówki z bankomatu za granicą pobierana jest opłata za wypłatę gotówki z bankomatu w wysokości 5,00 PLN.

Powyższe opłaty wynikają z obowiązującej Taryfy Opłat i Prowizji stosowanej przez neoBANK.

Skoro znasz już zasadę przeliczania waluty oraz związane z nią opłaty, możesz samodzielnie oszacować koszty przeliczenia waluty związane z transakcją realizowaną w oparciu o kartę.

W celu oszacowania kosztów przeliczenia waluty skorzystaj z Przelicznika Walut udostępnionego przez organizację płatniczą Visa na stronie internetowej:

https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-rate-calculator.html

Działanie w tym przypadku jest proste. Znając cenę za produkt, czy usługę, w kraju, w którym jesteś albo do którego się wybierasz, wpisujesz jej wysokość w polu Przelicznika Walut o nazwie "Kwota". Jeżeli walutą transakcji jest waluta inna niż €, pole "Opłata bankowa" uzupełniasz wartością "2.8". Ponadto w polu "Waluta karty" zawsze wybierasz "Polish New Zloty (PLN)" natomiast w polu "Waluta transakcji" walutę kraju, w którym dokonujesz bądź dokonasz transakcji przy użyciu karty. Następnie klikasz "Przelicz" i otrzymujesz szacowaną kwotę transakcji w walucie Twojej karty, która uwzględnia opłatę pobieraną za przewalutowanie.

Dzięki Przelicznikowi Walut ustalisz kurs wymiany waluty obowiązujący w wybranym przez Ciebie dniu oraz wysokość opłaty za przewalutowanie na wybrany przez Ciebie dzień. Weź pod uwagę, iż transakcja płatnicza może zostać rozliczona przez Visa w innym dniu niż dzień jej dokonania, zatem ustalone przez Ciebie kurs oraz opłata zazwyczaj będą mieć charakter poglądowy i najprawdopodobniej ostateczne koszty przeliczenia waluty będą nieznacznie niższe bądź wyższe.

Nie zapomnij, że powyższy Przelicznik Walut nie uwzględnia opłaty za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą w wysokości 5,00 PLN.
II. przeliczenie waluty za pośrednictwem usługi dynamicznego przeliczenia waluty (Dynamic Currency Conversion) - płatność w walucie nie będącej walutą kraju, w którym transakcja została dokonana.

Usługa dynamicznego przeliczenia waluty (DCC - ang. Dynamic Currency Conversion) polega na natychmiastowym przeliczeniu waluty, tj. podczas realizowania transakcji płatniczej. Usługa umożliwia dokonanie transakcji w walucie nie będącej walutą kraju, w którym dokonywana jest transakcja. Zazwyczaj transakcja dokonywana za pośrednictwem usługi dynamicznego przeliczenia walut dokonywana jest w walucie kraju, w którym jest wydana karta użyta przy transakcji płatniczej, czyli w przypadku kart Visa wydawanych przez neoBANK będzie to polski złoty (PLN). Oznacza to, że momencie transakcji możesz poznać jej dokładną wartość w walucie, w której prowadzony jest rachunek karty.

Pomimo to korzystając z tej usługi zalecamy Tobie sprawdzić oferowany kurs, ponieważ ten zaproponowany przez operatora bankomatu/terminala może być różny od kursu organizacji płatniczej Visa stosowanego przez neoBANK. Różnica w kursach może być dla Ciebie niekorzystna.


Z usługą dynamicznego przeliczenia walut możesz spotkać się zarówno w bankomatach, jak i terminalach płatniczych.

W przypadku wyboru przeliczenia waluty za pośrednictwem usługi dynamicznego przeliczenia walut, przed dokonaniem transakcji, upewnij się, że zaprezentowano Tobie informacje na temat: kosztów (opłat i prowizji) oraz kursu walutowego, po którym ma nastąpić przeliczenie waluty w ramach dynamicznego przeliczenia walut.

Pamiętaj, że do dokonania transakcji przy użyciu usługi dynamicznego przeliczenia walut konieczna jest Twoja zgoda, co oznacza, że możesz odmówić skorzystania z usługi dynamicznego przeliczenia walut podczas dokonywania transakcji płatniczej i dokonać płatności w sposób opisany w kolumnie obok (tj. w walucie kraju, w którym wykonujesz transakcje).

Opłaty, prowizje oraz kurs walutowy zastosowane do przeliczenia transakcji w ramach usługi dynamicznego przeliczenia waluty nie są opłatami, prowizjami oraz kursem stosowanymi i pobieranymi przez neoBANK i organizację płatniczą Visa.

Ponadto informujemy, że wybór realizacji Transakcji płatniczej w ramach dynamicznego przeliczenia walut w walucie innej niż waluta obowiązująca w Rzeczpospolitej Polskiej spowoduje przeliczenie kwoty wskazanej przez podmiot, który oferuję usługę dynamicznego przeliczenia waluty, z wybranej przez Ciebie waluty na walutę obowiązującą w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach opisanych w pkt I. Tabeli.

Innymi słowy polega to na tym, że gdy dokonujesz transakcji płatniczej w kraju, którego walutą jest euro (€) i wybierasz przeliczenie waluty za pośrednictwem usługi dynamicznego przeliczenia walut na amerykańskie dolary ($), czyli w innej walucie niż waluta kraju, w którym jest wydana karta użyta przy transakcji płatniczej (PLN), to:
1. podmiot oferujący usługę dynamicznego przeliczenia waluty dokona przeliczenia waluty z € na $,
2. następnie neoBANK za pośrednictwem Visa dokona przeliczenia kwoty wskazanej przez ten podmiot w $ z $ na PLN, ponieważ walutą Twojej karty jest PLN i w takiej też walucie prowadzony jest Twój rachunek.

Dodajemy również, iż zgodnie z powyższymi informacjami z usługą DCC możesz spotkać się również w bankomatach i w terminalach płatniczych znajdujących się na terenie Polski w przypadku, gdy dokonujesz transakcji płatniczej przy użyciu karty, której walutą nie jest polski złoty (PLN).
2. Zakupy realizowane przy użyciu karty w zagranicznym sklepie internetowym
Poniżej przedstawiamy sposoby przeliczenia waluty, które mogą zostać zastosowane, gdy robisz zakupy przy użyciu karty w zagranicznym sklepie internetowym. Wyjaśniamy, iż sposób przeliczenia waluty podczas dokonywania transakcji płatniczej uzależniony jest od wybranej przez Ciebie metody płatności spośród metod wskazanych przez sklep internetowy. Oczywiście sklep internetowy może przewidywać płatność poprzez polecenie przelewu lub inną metodę płatności, jednakże my skupiamy się tylko na przypadkach, w których płatność będzie dokonana w oparciu o kartę. Zazwyczaj sklepy oferują następujące sposoby przeliczenia waluty gdy dokonujesz płatności w oparciu o kartę:
I. przeliczanie waluty przez neoBANK i Visa - bezpośrednia płatność kartą

W omawianym przypadku transakcje płatnicze dokonane przy użyciu kart realizowane są przede wszystkim w walucie kraju, w którym działa sklep internetowy. Zdarza się, że zagraniczny sklep internetowy oferuje swym klientom możliwość wyboru innej waluty. W przypadku, gdy zdecydujesz się zapłacić za produkt kartą transakcja zostanie przeliczona z wybranej przez Ciebie waluty na walutę Twojej karty, według kursu organizacji płatniczej Visa obowiązującego w dniu rozliczenia transakcji przez organizację płatniczą Visa.

Walutą Twojej karty jest polski złoty (PLN).

W przypadku, gdy dokonasz zakupu w zagranicznym sklepie internetowym w walucie innej niż Euro (€), zostaniesz obciążony opłatą pobieraną za przewalutowanie w wysokości 2,8 % wartości transakcji. Za zakupy w € nie pobierzemy tej opłaty.

Powyższa opłata wynika z obowiązującej Taryfy Opłat i Prowizji stosowanej przez neoBANK.

Skoro znasz już zasadę przeliczania waluty oraz związane z nią opłaty, możesz samodzielnie oszacować koszty przeliczenia waluty związany z transakcją realizowaną w oparciu o kartę.

W celu oszacowania kosztów przeliczenia waluty skorzystaj z Przelicznika Walut udostępnionego przez organizację płatniczą Visa na stronie internetowej:

https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-rate-calculator.html

Działanie w tym przypadku jest proste. Znając cenę za produkt, czy usługę, wpisujesz jej wysokość w polu Przelicznika Walut o nazwie "Kwota". Jeżeli walutą transakcji jest waluta inna niż €, pole "Opłata bankowa" uzupełniasz wartością "2.8". Ponadto w polu "Waluta karty" zawsze wybierasz "Polish New Zloty (PLN)" natomiast w polu "Waluta transakcji" walutę, którą wybierasz do zapłaty. Następnie klikasz "Przelicz" i otrzymujesz szacowaną kwotę transakcji w walucie Twojej karty, która uwzględnia opłatę pobieraną za przewalutowanie.

Dzięki Przelicznikowi Walut ustalisz kurs wymiany waluty obowiązujący w wybranym przez Ciebie dniu oraz wysokość opłaty za przewalutowanie na wybrany przez Ciebie dzień. Weź pod uwagę, iż transakcja płatnicza może zostać rozliczona przez Visa w innym dniu niż dzień jej dokonania, zatem ustalone przez Ciebie kurs oraz opłata zazwyczaj będą mieć charakter poglądowy i najprawdopodobniej ostateczne koszty przeliczenia waluty będą nieznacznie niższe bądź wyższe.
II. przeliczenie waluty przez system płatności internetowych (agregatora płatności internetowych) - obciążenie karty

W tym przypadku transakcja płatnicza dokonywana jest za pośrednictwem systemu płatności internetowych i polega na natychmiastowym przeliczeniu waluty, tj. podczas realizowania transakcji płatniczej. Transakcja dokonywana za pośrednictwem systemu płatności internetowych, którego dostawcą może być podmiot zewnętrzny bądź sklep internetowy, dokonywana jest z reguły w walucie karty użytej przy transakcji płatniczej, czyli w przypadku kart Visa wydawanych przez neoBANK będzie to polski złoty (PLN). Oznacza to, że bezpośrednio przed dokonaniem transakcji możesz poznać jej dokładną wartość w walucie, w której prowadzony jest rachunek karty. System płatności internetowych w chwili zatwierdzenia transakcji płatniczej obciąży Twoją kartę kwotą transakcji płatniczej w walucie karty.

Pomimo to korzystając z tej usługi zalecamy Tobie sprawdzić oferowany kurs, ponieważ ten zaproponowany przez system płatności internetowych może być różny od kursu organizacji płatniczej Visa stosowanego przez neoBANK. Różnica w kursach może być dla Ciebie niekorzystna.


Poza tym upewnij się, że zaprezentowano Tobie informacje na temat: kosztów (opłat i prowizji) oraz kursu walutowego, po którym ma nastąpić przeliczenie waluty przez system płatności internetowych.

Ewentualne opłaty, prowizje oraz kurs walutowy zastosowane do przeliczenia transakcji realizowanej poprzez system płatności internetowych nie są opłatami, prowizjami oraz kursem stosowanymi i pobieranymi przez neoBANK i organizację płatniczą Visa.

Ponadto informujemy, że wybór realizacji Transakcji płatniczej przez system płatności internetowych w walucie innej niż waluta obowiązująca w Rzeczpospolitej Polskiej spowoduje przeliczenie kwoty wskazanej przez system płatności internetowych, z wybranej przez Ciebie waluty na walutę obowiązującą w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach opisanych w pkt I. Tabeli.

Innymi słowy polega to na tym, że gdy dokonujesz transakcji płatniczej w zagranicznym sklepie internetowym, który akceptuje płatność w Euro (€) a system płatności internetowej wskaże Tobie kwotę do zapłaty w amerykańskich dolarach ($), czyli innej walucie niż waluta kraju, w którym jest wydana karta użyta przy transakcji płatniczej (PLN), to:
1. system płatności internetowych dokona przeliczenia waluty z € na $,
2. następnie neoBANK za pośrednictwem Visa dokona przeliczenia kwoty wskazanej przez ten podmiot w $ z $ na PLN, ponieważ walutą Twojej karty jest PLN i w takiej też walucie prowadzony jest Twój rachunek.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.