Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>

Oferta Specjalna

Lokata onLINE 3M


wyjątkowe oprocentowanie

obsługa za pośrednictwem neoBANK24

specjalne warunki

Szczegółowe informacje> stałe i wysokie oprocentowanie

> dogodny
3 miesięczny okres oszczędzania

> kwota lokaty
od 1 000 zł

> oferta dostępna w ramach akcji promocyjnej
dla wybranych Klientów:
> nie posiadających lokat w neoBANKU
> zamykających lokaty internetowe

> możliwość założenia lokaty wyłącznie za pośrednictwem serwisu
neoBANK24

> dostępność oferty widoczna w serwisie neoBANK24 w sekcji Nowa lokata lub po zerwaniu Lokaty

> zabezpieczenie gwarancjami
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> kapitalizacja odsetek - na koniec okresu umownego

> automatyczne odnowienie dla kolejnych okresów na warunkach obowiązujących dla standardowej, 3 miesięcznej lokaty ze stałym oprocentowaniem, z kapitalizacją odsetek po zakończeniu okresów umownych

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym - naliczanie odsetek w wysokości 0,05%

> oprocentowanie Lokaty udostępnionej w serwisie bankowości internetowej neoBANK24, w sekcji "LOKATY" bezpośrednio po wykonaniu operacji zerwania lokaty jest wskazane w komunikacie informującym o możliwości otwarcia Lokaty lub uwidocznione jest w sekcji Nowa lokata

> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Jak założyć Lokatę w ramach Oferty Specjalnej?

Aby założyć lokatę musisz posiadać dowolny rachunek osobisty: neoKONTO, neoKONTO BANKOMATOWE lub Portfel depozytowy.
Dodatkowo musisz posiadać dostęp do bankowości internetowej neoBANK24.

1. Zaloguj się

Lokata może zostać udostępniona dla środków pochodzących z wybranych, zrywanych lokat, co jest uwidocznione w postaci komunikatu wyświetlanego bezpośrednio po zrywaniu lokaty lub zostać udostępniona dla Klienta nieposiadającego Lokat w neoBANKU w sekcji "Nowa lokata".

Dokumenty do Pobrania

Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.
Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej