Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Oferta Specjalna
Lokata onLINE
wyjątkowe
oprocentowanie
dogodny
okres
specjalne
warunki
Oferta dostępna wyłącznie w serwisie neoBANK24
Typ oprocentowania
stałe
Kwota minimalna
1 tys. zł
Odnawialność
tak
Dostępność
neoBANK24
Inne
dla wybranych Klientów

Podstawowe
parametry

Dodatkowe
informacje

> możliwość założenia lokaty wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej neoBANK24

> dostępność oferty widoczna w bankowości elektronicznej neoBANK24 w sekcji Nowa lokata lub po zerwaniu Lokaty

> zabezpieczenie gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> kapitalizacja odsetek - na koniec okresu umownego

> automatyczne odnowienie dla kolejnych okresów na warunkach obowiązujących dla standardowej oferty lokaty ze stałym oprocentowaniem, z kapitalizacją odsetek po zakończeniu okresów umownych

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym nie są naliczane odsetki - oprocentowanie stopy likwidacyjnej wynosi 0,00%

> oprocentowanie Lokaty udostępnionej w serwisie bankowości internetowej neoBANK24, w sekcji "LOKATY" bezpośrednio po wykonaniu operacji zerwania lokaty jest wskazane w komunikacie informującym o możliwości otwarcia Lokaty lub uwidocznione jest w sekcji Nowa lokata

> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Dlaczego warto założyć lokatę w neoBANKU?
Ochrona środków
Bezpieczeństwo transakcji
Komfortowy dostęp
do środków
Instytucja zaufania publicznego
Wysoka jakość obsługi
Jak założyć Lokatę w ramach Oferty Specjalnej?
Aby założyć lokatę musisz posiadać Portfel depozytowy lub Konto osobiste neoKONTO oraz posiadać dostęp do bankowości internetowej neoBANK24.
1
Zaloguj się do neoBANK24
Lokata może zostać udostępniona dla środków pochodzących z wybranych, zrywanych lokat, co jest uwidocznione w postaci komunikatu wyświetlanego bezpośrednio po zrywaniu lokaty lub zostać udostępniona dla Klienta nieposiadającego Lokat w neoBANKU w sekcji "Nowa lokata".


ZALOGUJ SIĘ DO NEOBANK24
Dokumenty do Pobrania
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.