O Banku


neoBANK
jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego, która zadebiutowała na rynku bankowym na początku 2008 roku. Z wykorzystaniem nazwy neoBANK Wielkopolski Bank Spółdzielczy oferuje i promuje produkty i usługi bankowe.
W początkowym okresie nazwa neoBANK wykorzystywana była dla oznaczenia jedynie bankowości elektronicznej Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego. Przyjazne przyjęcie nowej nazwy neoBANK przez klientów i kontrahentów pozwoliło rozszerzyć posługiwanie się nazwą neoBANK na całość produktów i usług oferowanych przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy. neoBANK jest zatem częścią Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.

Strona główna Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego www.neobank.pl


Dane identyfikacyjne


KRS: 0000087833 (prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
NIP:
784-00-41-401
REGON:
630012490
SWIFT:
GBWCPLPP
IBAN:
PL [i pełen 26-cyfrowy numer bankowy odbiorcy]

Dodatkowe informacje


Wielkopolski Bank Spółdzielczy został założony w 1961 roku w Łubowie. Powstała wówczas spółdzielnia, która przyjęła nazwę Bank Spółdzielczy w Łubowie. W 2004 roku Bank zmienił nazwę z dotychczasowej na Wielkopolski Bank Spółdzielczy, pod którą funkcjonuje do dziś.

W kwietniu 2008 r. Wielkopolski Bank Spółdzielczy zmienił siedzibę na miasto Poznań oraz rozszerzył zakres swojej działalności z województwa wielkopolskiego i kilku ościennych powiatów na terytorium całego kraju.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest instytucją bankową z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku usług finansowych, dzięki czemu może poszczycić się najwyższą jakością swoich usług. Jednocześnie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się instytucji w sektorze banków spółdzielczych. Świadczą o tym wyniki finansowe. Bank kilkukrotnie zostawał również laureatem nagród i wyróżnień.Więcej informacji

Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.