Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Obsługa płatności zbliżeniowych
instrukcja włączenia/wyłączenia obsługi płatności zbliżeniowych karty z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24
1. Z poziomu menu głównego (górna część ekranu) wybierz pozycję Karty.
2. Z poziomu menu Karty wybierz kartę, której obługę płatności zbliżeniowych zamierzach zmodyfikować.
3. Z menu bocznego wybierz zakładkę Bezpieczeństwo.
4. Użyj przycisku Edytuj.
5. Zaznacz/odznacz checkbox przy polu Płatności zbliżeniowe.
6. Użyj przycisku Zatwierdź.
7. Po prawidłowym wykonaniu powyższych czynności obługa płatności zbliżeniowych zostanie włączona/wyłączona.
Czy instrukcja okazała się pomocna? Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy i opisz precyzyjnie swoje zagadnienie.

Formularz kontaktowy
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt