Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
neoLOKATA ZYSK GWARANTOWANY
2,50%
oprocentowanie
3 m-ce
okres
400 tys. zł
maksymalna kwota
Oferta dostępna wyłącznie za pośrednictwem dyspozycji telefonicznej
Oprocentowanie
2,50%
Typ oprocentowania
stałe
Okres
3 miesiące
Kwota minimalna
1 tys. zł
Kwota maksymalna
400 tys. zł
Odnawialność
nie
Dostępność
Infolinia neoBANKU
Inne
dla Nowych Środków

Podstawowe
parametry

Dodatkowe
informacje
> prezentowane oprocentowanie obowiązuje od dnia 14.08.2017r.

> możliwość założenia lokaty wyłącznie za pośrednictwem dyspozycji telefonicznej pod numerem 61 8 512 551 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

> możliwość przelania środków przeznaczonych na założenie lokaty na rachunek w neoBANKU za pomocą szybkiego przelewu BlueCash lub Express Elixir - dotyczy Klientów posiadających Konto osobiste

> możliwość założenia dowolnej liczby lokat, jednak suma wszystkich lokat założonych przez jednego Klienta nie może przekroczyć 400 tys. zł

> oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 13 czerwca 2017 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w neoBANKU

> kapitalizacja odsetek - na koniec okresu umownego

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym - naliczanie odsetek w wysokości 0,05%

> zabezpieczenie gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

>
skorzystać z lokaty nie mogą osoby, które na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych oraz które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.)

>
od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Dlaczego warto założyć lokatę w Banku?
Ochrona środków
Bezpieczeństwo transakcji
Komfortowy dostęp
do środków
Instytucja zaufania publicznego
Wysoka jakość obsługi
Jak założyć Lokatę?
Aby założyć lokatę musisz posiadać Portfel depozytowy lub dowolny rachunek osobisty: neoKONTO, neoKONTO BANKOMATOWE oraz posiadać dostęp do bankowości internetowej neoBANK24.
1
Kontakt z Konsultantem
Złóż dyspozycję otwarcia Lokaty za pośrednictwem dyzpozycji telefonicznej pod numerem 61 8 512 551 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Razem z Konsultantem ustalicie parametry zakładanej Lokaty.


SKONTAKTUJ SIĘ Z KONSULTANTEM
Dokumenty do Pobrania
Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.
Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej