Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>

neoLOKATA ZYSK

Lokata na nowe środki dla wszystkich klientów

oprocentowanie stałe
1,60%
dogodny
3-miesięczny okres
od 1 000 zł
do 1 mln zł

Szczegółowe informacje


> Prezentowane oprocentowanie dotyczy lokat otwieranych od 3 marca 2017r.

> dogodny 3 miesięczny okres oszczędzania

> oprocentowanie stałe 1,60% w skali roku

> prowadzona w ramach Konta osobistego lub Portfela depozytowego

> oferta dla nowych środków
> możliwość założenia lokaty wyłącznie za pośrednictwem dyspozycji telefonicznej pod numerem
61 8 512 551 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00


> możliwość przelania środków przeznaczonych na założenie lokaty na rachunek w neoBANKU za pomocą szybkiego przelewu BlueCash lub Express Elixir

> możliwość założenia dowolnej liczby lokat, jednak suma wszystkich lokat założonych przez jednego Klienta nie może górnego progu miliona złotych

> oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 19 marca 2017 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w neoBANKU

> lokata może być prowadzona w ramach dowolnego rachunku osobistego (neoKONTO, neoKONTO BANKOMATOWE), internetowego Rachunku technicznego lub Portfela depozytowego. Dodatkowo musisz posiadać dostęp do bankowości internetowej neoBANK24

> kapitalizacja odsetek - na koniec okresu umownego

> lokata jest nieodnawialna

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym - naliczanie odsetek w wysokości 0,05%

> zabezpieczenie gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

>
skorzystać z lokaty nie mogą osoby, które na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych oraz które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.)

>
od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Jak założyć Lokatę?

Aby założyć lokatę musisz posiadać dowolny rachunek osobisty: neoKONTO, neoKONTO BANKOMATOWE lub Portfel depozytowy.
Dodatkowo musisz posiadać dostęp do bankowości internetowej neoBANK24.

1. Kontakt z Konsultantem

Złóż dyspozycję otwarcia Lokaty za pośrednictwem dyspozycji telefonicznej pod numerem 61 8 512 551 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Razem z Konsultantem ustalicie parametry lokaty.

Dokumenty do Pobrania

Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.
Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej