Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|

Mechanizm
Podzielonej Płatności

Mechanizm Podzielonej Płatności - MPP (in. Split Payment) to odrębny rodzaj przelewu, wykorzystywany do rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami lub pomiędzy przedsiębiorcami i innymi instytucjami (np. organami administracji samorządowej, publicznej, itp.). Za pomocą przelewu MPP możesz zapłacić za wystawioną dla Ciebie fakturę i uzyskać pewność, że zapłacony przez Ciebie podatek VAT na pewno trafi do Urzędu Skarbowego. Wybierając przelew MPP wskazujesz kwotę VAT, nr faktury, a bank odbiorcy przelewu przeksięguje automatycznie wskazaną przez Ciebie kwotę VAT na odrębny, specjalnie stworzony do tego rachunek, tzw. Rachunek VAT. Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dokonując zapłaty za fakturę przelewem MPP, wykonujesz swój obowiązek podatkowy dzięki czemu unikasz solidarnej współodpowiedzialności za zapłatę podatku VAT na rachunek odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Korzystanie z przelewu MPP jest dobrowolne i decydujesz o tym Ty w momencie zapłaty za fakturę.
Jak to działa?
Jeśli płacisz za fakturę w placówce Banku: na standardowym druku polecenia przelewu wpisujesz poszczególne informacje jak we wzorze, który znajdziesz w zakładce Dokumenty poniżej.
Jeśli płacisz za fakturę przez serwis bankowości internetowej neoBANK24 - w trakcie wykonywania przelewu zaznaczasz okienko "Przelew MPP", a następnie uzupełniasz dodatkowe pola:
- Kwota VAT: wskazujesz, jaka kwota zleconego przelewu ma zostać przeksięgowana jako VAT (kwota przelewu to kwota brutto faktury),
- Numer faktury: wpisujesz numer faktury za którą chcesz zapłacić,
- Identyfikator podatkowy: wpisujesz NIP odbiorcy,
- Uwagi: wpisujesz dodatkowe informacje, które chcesz przekazać odbiorcy przelewu.
Po zatwierdzeniu przelewu MPP z Twojego rachunku VAT pobrana zostanie wskazana przez Ciebie kwota VAT, a kwota netto faktury zostanie pobrana z rachunku bieżącego. Na rachunku VAT nie masz środków, wystarczających na pokrycie całego VATu? Brakująca kwota VAT zostanie pobrana z Twojego rachunku bieżącego i "dodana" do kwoty pobranej z rachunku VAT. Przelew MPP zadziała nawet wtedy, jeśli na Twoim rachunku VAT nie ma środków!
Jeśli ktoś zapłacił Tobie za fakturę przelewem MPP - na swoim rachunku zobaczysz dwa księgowania: pierwsze to uznanie rachunku bieżącego kwotą brutto przelewu (faktury) oraz drugie - przeksięgowanie kwoty VAT na rachunek VAT. Na Twoim rachunku bieżącym pozostanie kwota netto faktury.
Przelew MPP służy do regulowania płatności za faktury VAT wystawione w złotówkach między przedsiębiorcami działającymi w Polsce. Żeby korzystać z Przelewu MPP ani Ty, ani Twoi kontrahenci nie musicieznać numeru Rachunku VAT. Od 01 lipca 2018 r. każda firma działająca w Polsce musi mieć rachunek VAT, a banki są zobowiązane zadbać o to, aby księgowania dokonywane były automatycznie. Wystarczy że uzupełnisz formularz Przelewu MPP w odpowiedni sposób.
Więcej informacji o Mechanizmie Podzielonej Płatności znajdziesz w regulaminie oraz na stronie:
Ministerstwo Finansów - Mechanizm Podzielonej Płatności
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.