Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r.

należności z tytułu PIT, CIT oraz VAT podatnicy i pracodawcy-płatnicy opłacają do urzędu skarbowego na mikrorachunek podatkowy.

Mikrorachunek podatkowy

to indywidualny rachunek podatkowy służący do rozliczania z urzędem skarbowym należności z tytułu PIT, CIT oraz VAT. Rachunek służy wyłącznie do wpłat. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Jak uzyskać numer mikrorachunku?

Numer mikrorachunku podatkowego można uzyskać za pomocą generatora dostępnego na stronie:
podatki.gov.pl

lub w dowolnym urzędzie skarbowym.

Do wygenerowania mikrorachunku podatkowego jest potrzebny numer PESEL lub NIP.

Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego jest

bezpłatne

Szczegółowe infomacje dotyczące mikrorachunków podatkowych są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.