Przeniesienie produktów i usług
z neoBANKU do Banku Nowego S.A.
Szanowni Państwo,

Wielkopolski Bank Spółdzielczy (dalej: "neoBANK") jest większościowym akcjonariuszem Banku Nowego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Celem dalszego rozwoju neoBANK i Bank Nowy S.A. planują połączenie poprzez przeniesienie przedsiębiorstwa bankowego neoBANKU do Banku Nowego S.A., czego konsekwencją będzie zakończenie działalności bankowej prowadzonej przez neoBANK. Połączenie nastąpić ma najpóźniej do czerwca 2024 roku. O dokładanej dacie połączenia zostaniecie Państwo poinformowani ze stosowanym wyprzedzeniem.

Planowane połączenie obejmuje również przeniesienie do Banku Nowego S.A. Państwa produktów i usług z neoBANKU. Bank Nowy S.A. będzie prowadzić produkty i świadczyć usługi dokładnie na tych samych zasadach i warunkach jak w neoBANKU. Przejście nie będzie się również w żadnym przypadku wiązać ze zmianą w zakresie wysokości opłat i prowizji.

Przeniesienie Państwa produktów i usług oraz ustanowionych przez Państwo zabezpieczeń z neoBANKU do Banku Nowego S.A. wymaga uzyskania Państwa zgody.

W związku z powyższym prosimy o:
1. Pobranie poniższego formularza - Zgoda na przejście praw i obowiązków
2. Uzupełnienie i podpisanie formularza
3. Przekazanie formularza do najbliższej placówki neoBANKU lub odesłanie formularza
POBIERZ FORMULARZ

Formularz - Zgoda na przejście praw i obowiązków


Kliknij w powyższy link celu pobrania formularza
UZUPEŁNIJ DANE I
PODPISZ FORMULARZ
WYŚLIJ FORMULARZ
na adres:


neoBANK
Departament Rachunków i Usług Elektronicznych
ul. Grochowe Łąki 4
61-752 Poznań
Formularz można również przekazać w najbliższej Placówce neoBANKU. Lista dostępnych placówek
Powyższa informacja nie dotyczy Klientów, którzy już podpisali i przekazali do neoBANKU formularz zgody na przejście praw i obowiązków.
W przypadku dodatkowych pytań proszę skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego w bankowości elektronicznej neoBANK24.
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego
Bank Nowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 94.000.000 zł, w całości wpłacony; KRS 0000823132, REGON 385287279, NIP 7010964507
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.