Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|

Lokaty specjalne
w rachunku rolniczym

Bardzo korzystne oprocentowanie

oprocentowanie do
2,00%
kwota już od
500 zł
okres od
3 do 36 miesięcy

Szczegółowe informacje> prezentowane oprocentowanie obowiązuje od dnia 29.12.2017r.

> możliwość założenia lokaty za pośrednictwem serwisu neoBANK24

> minimalny wkład na lokatę to 500 zł

> kapitalizacja odsetek - na koniec okresu umownego

> możliwość założenia dowolnej liczby lokat, jednak łączna suma środków zgromadzonych na wszystkich Lokatach nie może przekroczyć 1 mln zł

> automatyczne odnowienie dla kolejnych okresów na warunkach obowiązujących dla standardowej lokaty ze stałym oprocentowaniem, z kapitalizacją odsetek po zakończeniu okresów umownych

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym - naliczanie odsetek w wysokości 0,05%

> oprocentowanie podano w stosunku rocznym

> zabezpieczenie gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. ? o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.Oprocentowanie

Okres
oszczędzania
Stopa procentowa
w skali roku
36 miesięcy
2,00%
24 miesiące
2,00%
12 miesięcy
2,00%
6 miesięcy
1,60%
3 miesiące
1,50%

Jak założyć Lokatę?


- Aby założyć lokatę musisz posiadać dowolny rachunek firmowy neoKONTO AGRO.
- Dodatkowo musisz posiadać dostęp do bankowości internetowej neoBANK24.

1. Załóż lokatę

Po uruchomieniu bankowości internetowej możesz założyć Lokatę logując się przez Internet do serwisu neoBANK24 i wybierając w sekcji lokat interesującą Cie pozycję

Dokumenty do Pobrania

Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.
Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej