Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>

energoLOKATA 3M GWARANTOWANA

Lokata dla nowych Klientów neoBANKU


GWARANCJA
niezmienności oprocentowania 2,40%
GWARANCJA
dostępności lokaty do 5 dni od złożenia wniosku
o Konto osobiste lub Portfel depozytowy

Kwota lokaty od 1 000 zł do 400 000 zł
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY
NIEZMIENNOŚĆ OPROCENTOWANIA
ZYSK Z LOKATY

Szczegółowe informacje


> Prezentowane oprocentowanie dotyczy lokat otwieranych
od 20 maja 2017r.


> prowadzona w ramach Konta osobistego lub Portfela depozytowego

> dogodny 3 miesięczny okres oszczędzania

> oprocentowanie stałe 2,40% w skali roku

> kwota lokaty od 1 000 zł do 400 tys. zł

> wygodna obsługa lokaty przez nową bankowość internetową neoBANK24
> skorzystać z lokaty dla nowych Klientów może wyłącznie osoba fizyczna, która złożyła wniosek elektroniczny o otwarcie Konta osobistego albo Portfela depozytowego za pośrednictwem
formularza na stronach internetowych neoBANKU, niebędąca dotychczas Klientem neoBANKU
(szczegóły w Tabeli depozytowej)

> możliwość założenia lokaty wyłącznie za pośrednictwem serwisu neoBANK24

> możliwość założenia dowolnej liczby lokat, jednak suma wszystkich lokat złożonych przez jednego Klienta za pośrednictwem Internetu nie może przekroczyć 400 tys. zł

> zabezpieczenie gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> automatyczne odnowienie dla kolejnych okresów na warunkach obowiązujących dla standardowej, 3 miesięcznej lokaty z kapitalizacją odsetek po okresie umownym

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym - naliczanie odsetek w wysokości 0,05%

> możliwość złożenia przez Posiadacza dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci, na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwa


> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

> Skorzystać z lokaty nie mogą osoby, które na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych oraz które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.) oraz wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu, zgodnie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.). Skorzystać z Lokaty dla nowych Klientów można w terminie do 85 dni od dnia zawarcia umowy Konta osobistego albo Portfela depozytowego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. c, nie dłużej jednak niż do daty końcowej obowiązywania oferty.

Jak założyć Lokatę?

Aby założyć lokatę musisz posiadać dowolny rachunek osobisty: neoKONTO, neoKONTO BANKOMATOWE lub Portfel depozytowy.
Dodatkowo musisz posiadać dostęp do bankowości internetowej neoBANK24.

1. Złożenie wniosku

Wypełnienie wniosku przez Internet zajmuje jedynie 5 min. Złożenie wniosku można zainicjować w Oddziale onLINE, klikając przycisk "Załóż Lokatę". Prosimy o wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów.

2. Weryfikacja danych

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji danych podanych we wniosku. Na życzenie, można otrzymać w trybie ekspresowym dostęp do Twojego Konta / Portfela depozytowego za pośrednictwem bankowości internetowej neoBANK24

3. Przelew weryfikacyjny

Aktywacje on-line dokonasz wysyłając przelew weryfikacyjny według otrzymanego schematu na Twój nowy rachunek w neoBANKU. Po prawidłowej aktywacji otrzymujesz możliwość dokonywania przelewów na Twój rachunek z którego dokonałeś przelewu weryfikacyjnego.

4. Załóż lokatę

Po zawarciu umowy możesz założyć Lokatę logując się przez Internet do serwisu neoBANK24 i wybierając w sekcji lokat interesującą Cie pozycję

Dokumenty do Pobrania

Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.
Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej