Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
energoLOKATA 3M GWARANTOWANA
6,90%
oprocentowanie
3 m-ce
okres
400 tys. zł
maksymalna kwota
Oferta dostępna wyłącznie w
bankowości elektronicznej neoBANK24

dla nowych Klientów otwierających Konto przez Internet
neoBANK PRZEDSTAWIA
Lokaty oferowane przez Bank Nowy S.A.
NOWYdepozyt
3M GWARANTOWANY
7,30%
3 miesiące
do 400 tys. zł
Informacja przedstawiona w ramach prowadzonej współpracy z Bankiem Nowym S.A.
Baner przekierowuje do Oddziału onLiNE Banku Nowego S.A.

Bank Nowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000823132, REGON 385287279, NIP 7010964507, Kapitał zakładowy 64.000.000 zł, w całości wpłacony.
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY
NIEZMIENNOŚĆ OPROCENTOWANIA
ZYSK Z LOKATY
Oprocentowanie
6,90%
Typ oprocentowania
stałe
Okres
3 miesiące
Kwota minimalna
1 tys. zł
Kwota maksymalna
400 tys. zł
Odnawialność
tak
Dostępność
bankowość elektroniczna neoBANK24
Inne
dla Nowych Klientów

Podstawowe
parametry

Dodatkowe
informacje
> prezentowane oprocentowanie obowiązuje od dnia 12.05.2023 r.

> skorzystać z lokaty dla nowych Klientów może wyłącznie osoba fizyczna, która złożyła wniosek elektroniczny o otwarcie Konta osobistego albo Portfela depozytowego za pośrednictwem formularza na stronach internetowych neoBANKU, niebędąca dotychczas Klientem neoBANKU (szczegóły w Tabeli depozytowej)

> możliwość założenia lokaty wyłącznie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej neoBANK24

> możliwość przelania środków przeznaczonych na założenie lokaty na rachunek w neoBANKU za pośrednictwem polecenia przelewu natychmiastowego w systemie BlueCash lub Express Elixir

> możliwość założenia dowolnej liczby lokat, jednak suma wszystkich lokat złożonych przez jednego Klienta za pośrednictwem Internetu nie może przekroczyć 400 tys. zł

> zabezpieczenie gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> automatyczne odnowienie dla kolejnych okresów na warunkach obowiązujących dla standardowej, 3 miesięcznej lokaty z kapitalizacją odsetek po okresie umownym

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym nie są naliczane odsetki - oprocentowanie stopy likwidacyjnej wynosi 0,00%

> możliwość złożenia przez Posiadacza dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci, na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwa


> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

> Skorzystać z lokaty nie mogą osoby, które na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych oraz które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.) oraz wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu, zgodnie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.). Skorzystać z Lokaty dla nowych Klientów można w terminie do 85 dni od dnia zawarcia umowy Konta osobistego albo Portfela depozytowego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. c, nie dłużej jednak niż do daty końcowej obowiązywania oferty.
Dlaczego warto założyć lokatę w neoBANKU?
Ochrona środków
Bezpieczeństwo transakcji
Komfortowy dostęp
do środków
Instytucja zaufania publicznego
Wysoka jakość obsługi
Jak założyć Lokatę?
Aby założyć lokatę musisz posiadać Portfel depozytowy lub Konto osobiste neoKONTO oraz posiadać dostęp do usługi bankowości elektronicznej neoBANK24.
Nie jesteś Klientem Banku?
Jesteś Klientem Banku?
1
Złóż wniosek
Kliknij przycisk "Załóż lokatę", a następnie wypełnij wniosek o otwarcie Portfela depozytowego lub wniosek o założenie Konta osobistego neoKONTO. Do tego celu będziesz potrzebował aktualny dokument tożsamości.

ZŁÓŻ WNIOSEK
2
Potwierdź tożsamość
Aktywacji on-line dokonasz wysyłając polecenie przelewu - przelewu autoryzacyjnego (zgodnie z otrzymanym schematem) na Twój nowy rachunek w neoBANKU. Po prawidłowej weryfikacji otrzymujesz możliwość dokonywania przelewów na Twój rachunek, z którego dokonałeś polecenie przelewu.
3
Załóż lokatę
Po zawarciu umowy możesz założyć lokatę logując się przez Internet do bankowości elektronicznej neoBANK24 i wybierając w sekcji lokat interesującą ofertę.


ZALOGUJ SIĘ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NEOBANK24
Dokumenty do Pobrania
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.