Dokumenty do pobrania

Regulaminy i Taryfy

Regulaminy Kont firmowych

Regulaminy Kont rolniczych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej (neoBANK)

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne (SGB BANK)

Wnioski i dyspozycje

Pozostałe dokumenty

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.